Klapa Ankora (Podstrana, HR/CRO)

Klapa Ankora – Životopis

Klapa Ankora osnovana je 2009. u Podstrani. Njeguje izvorni klapski izričaj te obrade duhovog i svjetovnog karaktera. Sudionice su brojnih smotri, humanitarnih koncerata i festivala. Posljednjih pet godina sudjeluju u finalnim večerima festivala dalmatinskih klapa u Omišu, a tijekom tog vremena mogu se podičiti sa dva brončana ,dva srebrna štita i zlatnim leutom- prvom nagradom publike .Na međunarodnom festivalu klapa u Perastu (Crna Gora) osvajaju nagradu stručnog žirija. Sa velikim ponosom i zahvalnošću nose i dosada nepodijeljeno priznanje Festivala klapske pisme u Posušju prvu nagradu publike i stručnog žirija . Ove godine obilježava destogodišnjicu postojanja i aktivnog djelovanja sa izdavanjem nosača zvuka i samostalnim koncertom za sve one koji klapsku pismu nose u srcima kao znamen zapisan od davnih vremena koje treba sa ponosom nositi i širiti kao jednu od najvećih vrijednosti kulturne baštine naših predaka.
Sa svojim voditeljem gosp. Mirkom Radanom plove kroz mora predivnih nota, zapisa i pjesama te bacaju sidro tamo gdje topli pljesak publike prepozna ono što one vole i žive svaki dan, a to je klapa u punom smislu riječi.

Traditional vocal ensemble klapa Ankora – Biography

Klapa Ankora was founded in Podstrana in 2009. They are dedicated to the original type of singing of sacred and secular music. They have participated in various festivals and humanitarian concerts. For the past five years they have been participating in the final evenings of the Dalmatian klapa festival in Omiš, and they won 2 Bronze and 2 Silver Shields and a Golden Leut – the First prize of the audience. At the International Klapa Festival in Perast (Montenegro), they won the Jury award. They are proud to have received the acknowledgment at the Festival of Klapska pisma in Posušje – the first prize of both the audience and the jury. This year marks their tenth anniversary and their activities and they will release a new CD and give a concert dedicated to all those who have this traditional ancient singing at heart and are proud of one of the greatest values of our cultural heritage.
Together with their Artistic Director Mirko Radan, they sail across the sea of music and songs and anchor at places where the audience recognises their love and dedication – klapa singing.