Mario Božić

Mario Božić diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (prof. Ivo Olup). Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu završava pedagošku izobrazbu. Surađivao je sa brojnim domaćim i stranim umjetnicima i umjetničkim ansamblima: HNK-a u Zagrebu i Splitu, Zagrebačka Filharmonija, Simfonijski Orkestar HRT, Zagrebački Solisti, Hrvatski Komorni Orkestar, Varaždinski komorni orkestar, Ost-West Jugend Symphonie Orchester, Orchestra Filarmonica Giovanile Alpe Adria, Internationale Junge Orchesterakademie. 1993 polaznik je usavršavanja prof. Maurice Bourge, kod kojeg polaže audiciju za koncerte u Leipzigu i Salzburgu. Nastupa u Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Njemačkoj. 1991. i 1993. nastupa na University of Music and Dramatic Arts Mozarteum Salzburg. Dobitnik je brojnih međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja. Autor je glazbe za desetak kazališnih predstava. Od 1997 pridruženi je član Hrvatskog Društva Skladatelja. Ostvaruje glazbenu i autorsku suradnju sa Tedijom Spalatom, Vinkom Cocom, Đaniom Stipanicevim, Klapama sv. Juraj HRM, Cambi i Tragos. Od nagrada ističu se među ostalima: GRAND Prix Splitskog Festivala 2009 g., 1. nagrada za najbolju izvedbu izvorne klapske pjesme na 29. susretu dalmatinskih klapa u Skradinu 2008. 3. nagrada na prvom festivalu klapa u Splitu, 1. nagrada na Marijanom festivalu Klape Gospi Sinjskoj. Sa Klapom sv. Juraj HRM biljezi i nominacije za diskografsku nagradu Porin 2005. I 2011 u kategoriji klasične glazbe. Trenutno je umjetnički voditelj Klapa Podvorje, sv. Juraj HRM, i Vranjic.

Mario Božić graduated from Music Academy in Zagreb (Prof. Ivo Olup). He completed Pedagogy at the Pedagogical Academy in Zagreb. He worked with numerous national and international artists and ensembles, some of which are Croatian National Theatres in Zagreb and in Split, Zagreb Philharmonic Orchestra, Symphonic Orchestra of Croatian Television, Zagreb Soloists, Croatian Chamber Orchestra, Varaždin Chamber Orchestra, Ost-West Jugend Symphonie Orchester, Orchestra Filarmonica Giovanile Alpe Adria, Internationale Junge Orchesterakademie. In 1993, he attended classes at Professor Maurice Bourge and was given audition for the concerts in Leipzig and Salzburg. He performed in France, Italy, Slovenia and Germany, and in 1991 and 1993, he performed at the University of Music and Dramatic Arts Mozarteum Salzburg. He won several national and international awards. He is also the author of music for a dozen of theatre plays. Since 1997, he has been a member of Croatian Society of Composers. He also worked with Tedi Spalato, Vinko Coce, Đani Stipanicev, klapas Sv. Juraj HRM, Cambi and Tragos. Some of the prizes and awards he won are: Grand Prix at the Split Music Festival in 2009, 1st Prize for the best performance of folk songs at the 29th Festival of klapa songs in Skradin in 2008, 3rd Prize at the Marija Festival Klape to Our Lady of Sinj. He was also nominated, with the Klapa Sv. Juraj HRM, for the discographic award Porin in 2005 and in the category of classical music in 2011. He is currently the artistic director of the klapas Podvorje, Sv. Juraj HRM and Vranjic.