Sara Dodig Baučić

Sara Dodig Baučić stekla je zvanje magistre zborskog dirigiranja na HKU University of the Arts Utrecht (Nizozemska) u klasi maestra Roba Vermeulena (2017.) te zvanje magistre glazbene teorije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (2010.). Dobitnica je Rektorove nagrade, dvije Dekanove nagrade, kao i nagrada za dirigente na zborskim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, a osvojila je i posebne nagrade za najbolju interpretaciju i najbolji aranžman na međunarodnim natjecanjima. Promovirana je u Maestru Mentoricu od strane Hrvatske udruge zborovođa (2018.). Dirigiranje je učila i razvijala u zemlji i inozemstvu (Ivan Repušić, Sigvards Klava, Simon Carrington, Johannes Prinz, Adrian van der Spoel, Brady Allred, Franz Jochum, Vytautas Miškinis, Ragnar Rasmussen, među ostalima). Višegodišnja je članica je stručnog ocjenjivačkog vijeća Festivala klapa u Perastu (Crna Gora). Objavila je više znanstvenih i stručnih radova. Dirigentica je pjevačkog zbora Camerata Vocale Split, glazbena voditeljica KUD-a Jedinstvo i ženske klape Ventula. Doktorandica je poslijediplomskog studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje djeluje u zvanju asistentice na odsjecima za Glazbenu teoriju i Glazbenu pedagogiju.

Sara Dodig Baučić has obtained the title of Master of choir conducting at the HKU University of the Arts Utrecht (the Netherlands) in the class of maestro Rob Vermeulen (2017), as well as the title of Master of music theory at the Arts Academy of the University in Split (2010). She received the Rector’s Award, two Dean’s Awards, as well as awards for conducting choir competition concerts in Croatia and abroad and has also won special awards for best interpretation and best arrangement at international competitions. She is promoted to the Mentor Maestro by the Croatian Society of Choir Conductors (2018.). She studied and specialised conducting both at home and abroad (Ivan Repušić, Sigvards Klava, Simon Carrington, Johannes Prinz, Adrian van der Spoel, Brady Allred, Franz Jochum, Vytautas Miškinis, Ragnar Rasmussen, etc.). She is a member of the Festival of klapa singing Expert Jury in Perast (Monte Negro). She has published several scientific and professional papers. She is Music Director of the choir Camerata Vocale Split, Chorus Director of the KUD Jedinstvo and the female traditional ensemble klapa Ventula. She is a postgraduate student at the Arts Academy in Split where she works as Assistant Professor at the Departments of Music Theory and Music Pedagogy.