Tomislav Veršić

Glazbeni voditelj zbora prof. Tomislav Veršić, diplomirao je glazbenu kulturu 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Osnovao je i vodio splitske klape FESB, Reful i Šufit te MPZ KUD-a „Aspalathos”, s kojim je osvajao prestižna odličja na državnim zborskim natjecanjima, a značajne rezultate ostvario je i kao umjetnički voditelj HPD-a „Svpetrvs”. Vodio je i mješoviti pjevački zbor “Vox animae” koji je svojim profinjenim izvedbama osvojio niz nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu. Predaje glazbenu umjetnost u splitskoj IV. gimnaziji „Marko Marulić” i vodi mješoviti pjevački zbor iste škole s kojim od samog osnutka postiže velike uspjehe osvajajući redovito zlatne plakete na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži. Trenutačno također vodi zbor splitske crkve sv. Roka.

Tomislav Veršić, Artistic Director of the Choir, graduated in Music Culture from the Faculty of Human Sciences of the University of Split in 1991. He founded and directed the klapas FESB, Reful and Šufit and the choir of the Cultural Society “Aspalathos”, winning awards at national competitions. He was also very successful as the artistic director of the choir “Svpetrvs”, as well as the mixed choir “Vox animae” whose performance brought them a number of awards in Croatia and abroad. He teaches Music in the high school “Marko Marulić” in Split and also directs their mixed choir. They have repeatedly won Golden Plaques at the Music Festivities of the Croatian Music Youth. He currently directs the choir of the church of St. Roko in Split.